Reklamace a vrácení

Reklamační řád

Pokud obdržíte zásilku obsahující poškozené nebo nesprávně zabalené položky, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu a uděláme vše pro to, abychom opravili naši chybu. Budete mít k dispozici nový produkt nebo vrátíme peníze v závislosti podle Vaších preferencí.

Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění ( dále jen ,,občanský zákoník“) a z.č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem.

Odpovědnost za vadu zboží - záruka

Dle zákona je poskytována na všechny výrobky záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, od převzetí zboží.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na správnou péči a údržby zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

Kupující má právo na uplatnění záruky:

- pokud má zboží podstatnou vadu,

- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

- při větším počtu vad zboží

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za závadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

Kupující pak má nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
- přiměřeným snížením kupní ceny,
- výměnou za nové zboží,
- odstoupením od smlouvy

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené běžným používáním výrobku, opotřebením a chybnou manipulací, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Podmínky vracení a výměny

Máte právo na výměnu nebo vrácení všech produktů, které jste si zakoupili na www.noosconcept.com, a to do 14 dnů od jejich obdržení. Všechny položky musí být nevyužité s popisky a obalem neporušené. Když vrátíte nebo vyměníte nějaký produkt, musíte pokrýt náklady na dopravu. Jakmile obdržíme vaše vrácení, zpracujeme požadovanou výměnu nebo žádost o vrácení peněz. Vezměte, prosím, na vědomí, že vám nebudou uhrazeny původní poštovné. Peníze budou vracení na Váš účet během 14 dnů od obdržení vraceného zboží. Nejsme zodpovědní za  ztracené věci při vrácení zásilky. 

 

Následující položky nelze vrátit nebo vyměnit 

Vzhledem k povaze těchto položek, pokud nejsou poškozené nebo vadné, nemůžeme přijmout:

- zboží upravené podle přání spotřebitele nebo personalizované objednávky

 

Jak vrátit nebo vyměnit zboží?

Kontaktujte nás na adrese noos@noosconcept.com a uveďte, prosím, jakou položku chcete vrátit/vyměnit. 

Balíky pošlete, prosím, doporučeně na adresu:

NOOS CONCEPT

Na Berance 57/2

160 00 Praha 6

Pokud byste nás nekontaktovali před vrácením položky, riskujete, že nedostanete vrácení peněz nebo výměnu. Nezodpovídáme za ztracené balíčky.