reklamace a vrácení

  1. Vrácení a výměna

1.1. Pokud obdržíte zásilku obsahující nesprávně zabalené položky nebo zboží nesplňuje Vaše očekávání, nepoužité ho můžete vrátit do 14 dnů. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu noos@noosconcept.com a uděláme vše pro to, abychom provedli vrácení či výměnu. Budete mít k dispozici nový produkt nebo vrátíme peníze v závislosti podle Vaších preferencí.

1.2. Mějte na paměti, že při výměně nebo vrácení nepoužitého zboží, ponesete náklady spojené s navrácením zboží zpět k nám. Zaplacenou částku Vám vrátíme zpět na platební kartu, ze které proběhla úhrada. V případě jiné úhrady prosíme o zaslání čísla bankovního účtu, na který vám zašleme zaplacenou částku. Peníze budou vracení během 14 dnů od obdržení vráceného zboží. Nejsme zodpovědní za  ztracené věci při vrácení zásilky. 

1.3. Postup vrácení zboží

​Kontaktujte nás nejdříve na adrese noos@noosconcept.com a uveďte, prosím, jakou položku z objednávky chcete vrátit/vyměnit. Balík pošlete, prosím: 

 

1) na pobočku Zásilkovny (rychlejší a levnější) 

ID 16504
Nábytek bydlení a domov
Náměstí 5.května 1
250 88 Čelákovice

 

Nezapomente uvést mé kontaktní údaje: 776 507 333 a noos@noosconcept.com, aby se Vám balík nevrátil nevyzvednutý. Moc prosím, uložte si potvrzení o odeslání =) Nezodpovídáme za ztracené balíčky. 

 

2) poštou doporučeně na adresu: 

Munkhtsetsen Amarnyam
Stankovského 2062
25088 Čelákovice

 

Pokud byste nás nekontaktovali před vrácením balíku, riskujete, že nedostanete vrácení peněz nebo výměnu. Nezodpovídáme za ztracené balíčky. 

 

2. Odpovědnost za vadu zboží - záruka

​2.1.Dle zákona je poskytována na všechny výrobky záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele, od převzetí zboží.

2.2.Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na správnou péči a údržby zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. 

​2.3. Kupující má právo na uplatnění záruky:

- pokud má zboží podstatnou vadu,

- pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

- při větším počtu vad zboží

2.4. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí zboží, považuje se za závadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. Kupující pak má nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,

- přiměřeným snížením kupní ceny,

- výměnou za nové zboží,

- odstoupením od smlouvy

2.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobky. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené  jejím obvyklým užíváním, anebo v případech kdy vada byla způsobena ze strany kupujícího nesprávným užíváním, skladováním, údržbou, zásahem kupujícího anebo mechanickým poškozením stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Vyplývá-li to z povahy zboží (obvyklá životnost), kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.